Розраховуємо прибуток по етапах бізнесу

що таке прибуток

*

Ведення підприємницької діяльності це багатогранний процес куди входять елементи менеджменту, торгівлі, логістики і звичайно ж бухгалтерія. Останній аспект ігнорується більшістю невеликих бізнесменів і дуже даремно. За своєю суттю економічне планування, зрештою бухгалтерський облік, дозволяють не просто констатувати факти прибутковість або збитковість, але підказати, як заробляти більше грошей!

Для внесення ясності подивимося на економічні показники з точки зору реального застосування.

Зміст

Як розраховувати прибуток правильно.

Існує кілька основних економічних показників, реально показуючих ефективність діяльність бізнесу це прибуток, рентабельність, собівартість, виручка, доходи. Говорячи термін прибуток, звичайні люди мають на увазі «скільки заробили», таке визначення не зовсім коректно. Спробуйте попросити економіста чи бухгалтера порахувати Вам прибуток?

Отримаєте масу додаткових питань, а можуть послати куди подалі. На практиці, такий термін як прибуток (власне собівартість, рентабельність, виторг, доход) являють собою загальні визначення, за якими є цілий «букет» різних економічних показників, які формуються на різних стадіях бізнес процесу.

Ключове визначення – на різних стадіях, процесах.

Що це означає?

Прибуток можна порахувати як загальний підсумок підприємницької діяльності, це буде чистий прибуток. У даному контексті отримаємо, скільки всього заробили грошей (виручка мінус повна собівартість), по закриттю реального економічного процессу.

Найпростіша формула визначення чистого прибутку для бізнесу виглядає так:

чистий прибуток

Такий підхід нічого не дає, можна не рахувати, а просто жити далі. Інша справа прорахувати прибуток відповідно до загальноприйнятих механізмів, який передбачає визначення рівня прибутковості, рентабельності кожного з етапів або елементів бізнесу.

Чому це важливо?

Такий варіант дає можливість визначення «вузьких» місць бізнес процесів, розробку  заходів щодо підвищення загальної прибутковості за рахунок оптимізації. Не так важливо, скільки грошей Ви заробляєте, цілком може бути, що використовуючи все теж можна заробляти в два-три рази більше. Залишиться питання, а як це зробити правильно?

Що таке прибуток, види

*

Визначившись що прибуток (до речі, англійською використовують кілька термінів – profit, gain, return) це позитивна сума грошей обчислюється як різниця між сукупними витратами бізнесу (включаючи собівартість) і сукупними доходами бізнесу, виручкою (ціною реалізації).

Існує десяток різноманітних інтерпретацій, наприклад – Прибуток – це перевищення всіх доходів компанії над її витратами або це кінцевий фінансовий результат діяльності організації за певний період часу.

Налічується кілька десятків різноманітних показників характеризують прибутковість підприємства, для дрібного підприємця таке розмаїття зайве, для оцінки реально використовувати кілька основних.

Основні види прибутку для невеликих підприємств, приватних підприємців

 • - Валова
 • - Від продажів
 • - Маржинальна
 • - Балансова
 • - Чиста

Економічна теорія виділяє наступні види прибутку:

 • економічна;
 • бухгалтерська;
 • від реалізації;
 • маржинальна;
 • валова;
 • балансова;
 • чиста;
 • прибуток (збиток) до оподаткування;
 • прибуток (збиток) від звичайної діяльності;
 • операційна;
 • номінальна;
 • реальна;
 • мінімальна;
 • нормальна (задовільна);
 • максимальна;
 • цільова;
 • недоотриманий;
 • потік готівки;
 • підприємницька;
 • допустима;
 • нерозподілений (накопичувальна);
 • оподатковувана, що не обкладається податком;
 • консолідована;
 • залишається в розпорядженні підприємства.

Кожен з вище перерахованих показників дозволяє оцінити прибутковість або збитковість окремих процесів бізнесу, виявляючи ті самі «вузькі» місця і дозволяючи заробити більше. Як же розраховується кожен з показників?

Валовий прибуток

Загальна характеристика бізнесу проводиться на основі валової прибутковості, загальної виручки (ціна товару на кількість) (Пвал), тобто показника, що показує чи ефективно взагалі функціонує структура бізнесу.

Формула розрахунку валового прибутку:

валовий прибуток

Валовий прибуток це різниця між всієї отриманою виручкою і фактичною собівартістю проданої продукції або наданих послуг.

Серед основних факторів що впливають на валову прибутковість можна виділити:

1.Внутренні фактори бізнесу (залежні від самого підприємця, керівника)

 • - Швидкість обороту товарів (наскільки довго заморожені фінансові ресурси в залишках);
 • - Собівартість продукції, послуг;
 • - Маркетингове просування;
 • - Величина виручки;
 • - Якість обслуговування (утримання постійних клієнтів);
 • - Ціна одиниці продукції;

2. Зовнішні фактори для бізнесу (не залежні від підприємця)

 1. - Податкове, неподаткове регулювання бізнес процесів державою (ліцензування, підвищення податків, квотування інші еквіваленти обмежень);
 2. - Зростання або падіння купівельної спроможності населення;
 3. - Зміни трендів, моди.
 4. - Компенсації, пільги іншим виробникам, підприємцям державою;
 5. - Політичні зміни.
 6. - Збільшення конкуренції, зміни ціни сировини.

Після того як валовий profit бізнесу розрахований переходимо до розрахунку прибутку від продажів, але розрахунок продажного profitа тема цікава його винесемо в рамки окремої статті.

Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток підприємств: методика розрахунку, особливості складання звітності, зміни в законодавстві

Дата загрузки: 2015-04-20

Маржинальний прибуток

Цікавими для дрібного бізнесу є розрахунки маржинальної прибутку, визначається як різниця між виручкою (ціна товару на кількість) і змінними витратами. У статті присвяченій собівартості говорили, що витрати бувають постійними і змінними. До змінних відносяться та частина, яка прямо задіяні в основному виробничому процесі. Приклад:

При виробництві тротуарної плитки змінна собівартість це:

- Придбання цементу;
– Заробітна плата робітникам;
– Купівля піску, крихти, барвників.
– Навантаження, розвантаження, бензин, інші види ПММ при використанні автотранспорту

При вирощуванні індиків або розведенні фазанів змінна собівартість це:

- Корми;
– Електроенергія;
– Заробітна плата робітнику;
– Вода, ПММ.

Дані групи витрат існують тільки якщо є саме виробництво, зрозуміло справа, якщо плитку не виробляємо або просто не вирощуємо індиків або фазанів, то вище викладених витрат немає.

Чим дуже цікава маржинальна profit для дрібного бізнесу? Вона дозволяє оцінити наскільки прибутково кожен напрямок, або група товарів (з урахуванням його ціни і одержуваної виручки), тобто, скільки прибутку ми отримуємо. Як результат можна відстежити рентабельність даних груп, підвищити норму прибутку або ж повністю відмовитися, якщо вони збиткові.

Операційний прибуток

Термін операційна в більшій мірі асоціюється з великим бізнесом корпораціями, фінансовими групами, але по факту він також цікавий дрібному підприємцю. Показник формується як різниця між загальними доходами (куди входить виручка плюс інші доходи підприємницької діяльності, включаючи внереалізаціонні доходи, оренди, операцій з цінними паперами, депозити) і собівартістю продукції, управлінськими витратами, також амортизації.

На підприємстві (стартапі) задіяні основні засоби, причому в міру здійснення технологічних процесів вони зношуються, вимагаючи заміни. Розрахунок операційної прибутковості показує наскільки дійсно вигідний бізнес з урахуванням факту, що через кілька років необхідно купувати нові засоби виробництва. Для отримання повної, достовірної картини бажано такі витрати включати в розрахунки рівними частинами протягом усього періоду експлуатації такого засобу тобто амортизації (включення в собівартість, і ціну товару)

Балансовий прибуток

Балансова прибутковість практично завершальний етап, розраховується як різниця між усіма доходами (повної виручкою) і всіма витратами (повної собівартість), за винятком податків сплачуваних з прибутку доходів. Просто іноді плутають, говорячи про всі податках, насправді частина податкових платежів вже лягає в собівартість враховуючи на ранніх етапах. Наприклад, всі акцизи, збори, пдв закладені собівартість, ціну товару, послуги.

Для дрібного бізнесу балансова прибутковість визначається як чистий дохід до сплати єдиного податку.

Чистий прибуток

Завершальним етапом стає розрахунок чистого прибутку від ведення господарської діяльності, як можна здогадатися це всі доходи мінус всі витрати.

Давайте розглянемо декілька формул розрахунку прибутку в різних інтерпретаціях

чистий прибуток

Висновки

Такі довгі (можливо) нудні розрахунки прибутку на різних етапах діяльності бізнесу дають можливість:

знаходження «вузьких» місць для залучення позикових коштів і збільшення одержуваного прибутку, визначення адекватної ціни. Приміром, зростання оборотності товарів за рахунок розширення номенклатури, асортименту, поліпшення логістики;
визначити найбільш пріоритетні напрямки бізнесу, де прибутковість найбільш висока в ціні товарів;
пошук ефективні шляхів використання капіталовкладень для підвищення рентабельності всього виробництва;
установка порогових значень мінімально одержуваного прибутку, на кожному етапі;
відмова від окремих циклів, товарів, послуг або передача їх на аутсортинг, недарма дані послуги увійшли до топ самі перспективних на 2015-2016 роки для дрібного підприємництва.

У міжнародних фінансах використовують дещо інші види даного показника – EBIT (прибуток до оподаткування та сплати відсотків) і EBITDA (прибуток без урахування амортизаційних відрахувань, податків і відсотків). Чому?

Всі чудово розуміють бажання підприємців, ухилиться від сплати податку на прибуток, як наслідок завищити ряд показників. Зазвичай це робиться через відсотки по кредитах (кредитування дружніми структурами), амортизацією і так далі. Тому для більш-менш реальної оцінки ефективності такого бізнесу і застосовують EBIT, EBITDA, тобто її очищають тільки від реальних витрат.

Податок на прибуток: правила оподаткування, особливості декларування.

П`ята лекція Великого Бухгалтерського Семінару Жива трансляція із Київського театру ім. Лесі Українки, 17 грудня 2015 р.

Дата загрузки: 2015-12-19

На цьому все. Нагадаю, що приєднавшись до групи « Про бізнес ідеї для України » Ви зможете отримати безкоштовну консультацію з питань створення нового бізнесу, ідей для власної справи, пошуку інвесторів та оподаткування. Бажаю успіхів у бізнесу.
Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
 • Диллерство в малому бізнесі
 • Як підлітку та школяру заробити гроші
 • Що таке брокерська компанія
Поделитесь своим мнением

Підпишіться на блог та отримуйте всю нову інформацію першими

Про бізнес ідеї, кредити та банки Всі матеріали опубліковані виключно в цілях ознайомлення. Використання матеріалів можливе лише при умові розміщення індексованого посилання на сайт http://ideya-biznesa.pp.ua Про бізнес ідеї, кредити та банки 2012 - 2014 роки
Про бізнес ідеї, кредити та банки © 2016 ·   Вход   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх